Defocusing Whiteness - I Was An Napale Weakling.

Rädda liv

Vill du veta vad man ska göra även i kritiska situationer? Det är inte alltid så enkelt att veta exakt vad man ska göra när någon ser ut att vara nära döden. Men om man har gått en kurs i första hjälpen kommer denna kunskap att vara väl användbar när man ställs inför en sådan situation. Första hjälpen är inte så svårt att lära sig, men man behöver gå en kurs innan man kan bruka den på ett bra sätt. När man har gått utbildningen vet man exakt vad man ska göra när någon har farit illa ut och då kan man leka lite hjälte.